Светци

Свети Николай
Свети Стефан
Свети Трифон
Св. Княз Игор
Св. арх. Гавраил
Св. Йоан Рилски
Св. Цар Борис
Св. арх. Михаил
Свети Атанасий
Свети Йоан
Свети Василий
Свети Григорий
Света Петка
Света Марина
Свети Теодор
Свети Георги
Св. Константин
    и Елена

Св. Козма и
    Дамян

Св. Пророк Илия  |  Стенописи   |  Видео  |   Зограф  |   За Дарения   |  Параклис  |  Илинден

Сцени

Св. Пророк Илия
Възнесение на     Св. пророк Илия
Иисус Христос     Благославящ
Рождество     Христово
Кръщение     Христово
Влизане в     Йерусалим
    (Вход Господен)

Успение     Богородично
Носене на     Кръста
Разпятие     Христово
Слизане в Ада
Благовещение
Жените     Мироносици
Св. Богородица     Ширшая Небес
Абсида
Литургисти
Ангели вход
Ангели Абсида

Венчавка в параклис Св. пророк Илия
ВЕНЧАВКА / БРАК
Венчавка  в параклис Св. пророк Илия - село Извор, обл. Бургас от ст.ик. Николай

За освещаване на съпружеския живот и за продължаване на човешкия род Църквата е осветила тайнството Брак (Венчавка). Възникването на брака е към времето на Божието творение — човека. Виждайки, че не е добре за човека да бъде сам, Бог му е сътворил помощник, нему подобен (Битие 2:18). Според учението на Православната Църква Бракът е тайнство, при което при свободно обещание от жениха и невестата за съпружеска вярност, дадено пред свещеника и Църквата, се благославя техния съюз. Той напомня за съюза на Христа с Църквата — неговата невеста! При самото тайнство свещеникът измолва благодат за пълно единодушие между двамата, за благословено раждане и християнско възпитание на децата им. По време на бракосъчетанието се напомня, че бракът е велика тайна!