Светци

Свети Николай
Свети Стефан
Свети Трифон
Св. Княз Игор
Св. арх. Гавраил
Св. Йоан Рилски
Св. Цар Борис
Св. арх. Михаил
Свети Атанасий
Свети Йоан
Свети Василий
Свети Григорий
Света Петка
Света Марина
Свети Теодор
Свети Георги
Св. Константин
    и Елена

Св. Козма и
    Дамян

Св. Пророк Илия  |  Стенописи   |  Видео  |   Зограф  |   За Дарения   |  Параклис  |  Илинден

Сцени

Св. Пророк Илия
Възнесение на     Св. пророк Илия
Иисус Христос     Благославящ
Рождество     Христово
Кръщение     Христово
Влизане в     Йерусалим
    (Вход Господен)

Успение     Богородично
Носене на     Кръста
Разпятие     Христово
Слизане в Ада
Благовещение
Жените     Мироносици
Св. Богородица     Ширшая Небес
Абсида
Литургисти
Ангели вход
Ангели Абсида

Св. Богородица Ширшая Небес

Това са Стенописи в Параклиса "Св. Пророк Илия" - с. Извор, обл. Бургас, дело на Зограф - Таня Кондова-Пенева в периода 2006 - 2012 година.
В предверието на параклиса от двете страни са разположени сцени от житието на Свети Пророк Илия, който е покровител на село Извор.
Вътре в храма на долния ред са изобразени много Християнски Светци.
Сцените са съобразени с пространството на параклиса и са разположени на горния ред.
Храма се изографисва благодарение на Дарения. За цялостното изографисване на храма са нужни още средства, затова Ви приканваме да дадете своята скромна лепта за довършването на това богоугодно дело!

Свети Николай
Свети Стефан
Свети Трифон
Св. Княз Игор
Света Богородица икона 1
Света Богородица икона 1
Света Богородица икона 1
Света Богородица икона 1
Света Богородица икона 1
Св. Архангел Михаил икона 1
Света Петка
Света Богородица икона 1
Св. Архангел Михаил икона 1
Света Петка
Носене на Кръста Разпятие Христово
Жените Мироносици Благовещение