Символът на вярата

вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

и в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния,

който е роден от Отца преди всички векове:

светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца

и чрез Когото всичко е станало;

който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата

и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария,

и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан;

и възкръсна в третия ден, според Писанията;

и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;

и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

и в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме

и Го славим наравно с Отца и Сина,

и Който е говорил чрез пророците.

в една света, съборна  и апостолска Църква.

изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.

амин.