За починалите

Помени, Господи, всички отишли си от този живот правоверни царе и царици, благоверни князе и княгини, светейши патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи православни, всички, които са Ти служили в иерейски и монашески чин и църковнослужителите и ги упокой със светиите Си в Твоите вечни селения (поклон).

Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (имената) и всичките ми починали сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, дарувай им небесното царство, и да участват в Твоите вечни блага, и да се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот (поклон).

Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, където и да са погребани. Засели ги при Твоите светии там, където сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй, като благ и човеколюбец. Амин (поклон).

Дай, Господи, прошка на греховете и помени всички починали наши отци, братя и сестри, отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет (три пъти).