УТРИННИ МОЛИТВИ

В името на Отца, и Сина, и Светия дух. Амин.

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, грешния (грешната).

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички  светии, помилуй нас. Амин.

 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия  Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. 

 

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий, и Ти пеем, Силний, ангелската песен:  Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух.

От легло и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да те възпявам, Света Троице: Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

И сега, и винаги, и во веки веков.

Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ: Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.

Господи, помилуй (12).

Станал от сън, благодаря Ти, Света Троице, че поради Твоята голяма благост и дълготърпение, не се прогневи против мене, ленивия и грешен, нито ме погуби за беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива, и като лежах без надежда, ме дигна, за да стана рано и да прославя Твоето могъщество. И сега просвети моите духовни очи и отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова и да разбирам Твоите заповеди, и да изпълнявам Твоята воля, и да Ти пея със сърдечна възхвала, и да възпявам Твоето всесвето име ­ на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

John Doe