Предишен месец Предишен ден Следващ ден Следващ месец
По години По месеци По седмици Днес Търси Към месец
Свети Апостол Яков Алфеев
Четвъртък, 10. Октомври 2019, 08:00
Данни за контакт светии

Свети Яков  Свети Яков бил син на Алфей и брат на апостол и евангелист Матей, който преди бил митар. Когато нашият Господ Иисус Христос пребивавал на земята в плът, избрал за апостолско служение обикновени и благочестиви мъже за да ги изпрати да проповядват Евангелието по цялата земя. Тогава той избрал и Яков и като достоен го причеслил към към апостолското число (Мат. 10:3; Марк 3:18; Лук. 6:15). И станал Яков един от дванадесетте апостоли – очемидец и Христов слуга, проповедник на Неговите Слова и Тайнства и Негов последовател1.

   След като заедно с другите апостоли приел Светия Дух, Койго се спуснал върху тях като огнени езици2, той се отправил към езичниците да проповядва Христос и да ги напътства по пътя на спасението. Разпален от огъня на Божествената ревност, той разпилявал тръните на безбожието, сривал идоли, разрушавал техните храмове, лекувал различни недъзи, прогонвал от хората лукави духове и довеждал много хора при Христос и чрез тези деяния той придобил ново име – Божествено семе. Защото посял в човешките сърца Божието Слово, посадил вярата и израстил благочестието бил наречен Божествено семе.

   Обхождайки много страни, той сеял небесното семе, събирал жътвата на човешкото спасение и завършил земния си път по Христовите стъпки – бидейки подражател на Христовите страдания, той предал Богу дух прикован на кръст3.

   И било събрано това Божествено семе, свети Яков, принесло стократно повече плод в небесната житница и там наслаждавайки се на Божия Лик, той ходатайства и за нас със своите молитви и ние да можем да се наситим на ози Лик.

  

1.     Заедно с другите апостоли Господ изпратил и Яков Алфеев да проповядва (Мат. 10:3).

2.     След Възненесение Христово Яков Алфеев пребивавал в Сионската горница заедно с другите апостоли (Деян. 1:13), също и известно време след слизането на Свети Дух (Деян. 6:2).

3.     Първоначално апостол Яков извършвал апостолско служение в Юдея, след това придружавал апостол Андрей Първозвани в Едеса (Едеса – днешна Орфа – известен древен град на река Афрат), проповядвал Христовото учение в Газа (един от най–древните Филистимски градове на границата с Юдейското царство, през апостолските времена принадлежал на Сирия), в Елефтеропол (град в Южна Палестина на пътя между Йерусалим и Газа) и в приближените места, откъдето се отправил за Египет и в град Острацин (морски град на границата с Палестина), запечатал апостолските си деяния с мъченическа смърт на кръст.

 

 Кондак, глас 2, подобен: Твердия

Твърде вложил мъдростта на догматите в душите на благочестивиет,
с похвали да ублажаваме вскички като благовестител Иакова. Пред престола на Владиката на славата застанал и с всички ангели се радва, молещ се непрестанно за всички нас.

 

Местоположение Свети Апостол Яков Алфеев