Предишен месец Предишен ден Следващ ден Следващ месец
По години По месеци По седмици Днес Търси Към месец
Зачатие на Св. Анна
от Вторник, 3. Ноември 2020
до Четвъртък, 4. Ноември 2021
 Зачатие на Св. Анна
 

 На 9 декември  Православна църква отбелязва деня на св. Анна - майка на Богородица. Тя закриля брака, семейството, девойките, бременните жени и вдовиците. Дълго време семейството на Йоаким и Анна нямало деца.
Бездетството в древността се е считало за Божие наказание и такива семейства, освен личната си тревога трябвало да понасят и обществения укор. В малкия градец Назарет, където те живеели, бездетството не се посрещало със съчувствие.