Кръщене в храм Кръщенето е първото тайнство, което приобщава към християнството всеки човек, пожелал да влезе в редиците на вярващите. Кръщението се извършва от свещеник като кръщаемият се потопява три пъти в купела със свещена вода в името на Отца, Сина и Св.Дух. Кръстеният младенец се очиства от греха на родителите си, а ако е възрастен от - от първородният грях и от греховете, натрупани до кръщенето. Преди потопяването във водата свещеникът миропомазва кръщавания, като прави малки кръстчета на челото, гърдите ръцете му с осветен елей. Така се освещават ума,чувствата и волята му. Бялата дреха (кърпа), с която се дарява кръщелника, символизира полученото вече опрощение на греховете. Кръстът, който свещеникът полага върху кръщаемия показва, че той трябва да приема всички изпитания с търпение към Христос. Трикратното обикаляне около купела изразява радостта от съединението с вярата. Отрязването на косите на новопокръстения означава, че той става раб Божи. Запалените свещи, които всички присъстващи държат, са символ на божието просвещение. Тайнството Кръщение се извършва само веднъж и затова е неповторимо като раждането на човека. Особено важен е изборът на този, който ще въведе новия християнин във вярата. Той става негов кръстник и започва да се счита за духовен баща на детето. Заедно с родителите той се грижи за кръщелника си и се задължава да го напътства в праведен живот. Желаещите да бъдат кръстници трябва да са източно православни християни и да са кръстени. Тяхна е задачата да носят голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун за извършване на ритуала. За здраве на кръщелника в храма се носят и се раздават погача, бонбони и сладкиши. Кръстникът подарява на кръщелника си малко златно или сребърно кръстче, което се освещава по време на ритуала и се носи цял живот като символ на христовата вяра.

Видео на Кръщене в църквата "Св. Йоан Рилски" Бургас. Вижте цялото кръщене на Александър

Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 1
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 2
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 3
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 4
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 5
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 6
Кръщене в храм "Св. Йоан Рилски" Бургас - част 7


  • Прието е кръстеният да се облича в бяла дреха, което е знак на получената от него духовна чистота и напомняне, че трябва да води добродетелен и свят живот, съгласно принципите на православната вяра и нейния религиозно-нравствен кодекс.
• Традиция е заедно с тази дреха новокръстеният да получи и кръстче, осветено по време на тайнството. То трябва да му напомня, че християнският живот е изпълнен с немалко изпитания и всеки ще изкачва личната си Голгота толкова по-леко, колкото по-силно е упованието му в Христа — разпнатия на кръста, на Голгота.
• В самия край на тайнството се извършва пострижение — символ на пълното послушание на новокръстения спрямо неговата православна Църква.

Светата православна Църква приема, че при светото Кръщение Бог изпраща Ангел пазител, който бди над кръстения цял живот! Църковният историк Евсевий Кесарийски (ок. 339-340 ) нарича кръщението "печат, който води към безсмъртие".

Много поетично е характеризирал Кръщението св. Кирил Иерусалимски: "Велико дело е Кръщението! То е освобождение на пленените от дявола; опрощение на беззаконията; смърт за греха; възраждане на душата; одежда светла, свята; нерушим печат на благодатта; колесница, възхождаща към небесата; райско украшение; ходатайство пред Царя на царете; дар на нашето осиновяване от Бога!"

Кръщението се извършва само веднъж, защото човек веднъж се ражда. Ето какво гласи 47-мо апостолско правило: "Свещеник или епископ, ако отново кръсти някого, да бъде низвергнат, понеже се е надсмеял над Кръста Господен..." И още за трикратното потапяне: "Епископ или свещеник, който извърши не три потапяния, а едно — да бъде низвергнат" (50-то апостолско правило). Според шесто правило на св. Тимотей Александрийски "Не може да се кръсти жена при положение, че е в период на месечно очистване!". Протестантската църква отрича кръщаването на малки деца с мотива, че детето не е осъзнато за истините на вярата. Но Православната църква затова е въвела институцията на кръстника (възприемника). Долната възрастова граница за ставане на кръстник, приета от православната Църква , е 9-10 години. Не е прието да стават кръстници невенчани, но у нас и това се допуска, стига да са кръстени. Родители не могат да бъдат кръстници на своите деца. В апостолско време мъжете са възприемали от дякон, жените от дякониса. Днес всеки кръстен може да стане кръстник. Кръщение може да се извършва само от свещеник, но при смъртна опасност и ако наблизо няма свещеник, всеки може да бъде кръстен от християнин или християнка, като се поръси с вода и се изрече познатаат формула на светото кръщение. В пустинята при липса на вода кръщаващият се може да бъде поръсен с пясък. Това е крайно изключение, споделено с нас от покойния ерудит богослов архимандрит Прохор.

В миналото българката спазваше традицията в деня на раждането да помоли свещеника да прочете молитва за здраве на новороденото. Днес тази практика почти не се спазва с извинението, че раждането става в родилен дом. Нищо не пречи там да се занесе светена вода, с която да се поръсят детето и родилката. В 40-я ден майката донася детето в църквата, където го представя на Господа по стара християнска традиция (Лука 2:22). Чете се молитва за възрастване в християнските добродетели и детето, ако е момче, се въцърквовява. Този ритуал днес се извършва в самия край на Кръщението. Свещеникът взема детето от кръстника (ако кръщелникът е възрастен, го повежда за ръката) и го въвежда през царските двери в светия Олтар. Там обикаля св. престол от четирите страни и го извежда пред царските двери, където го чака кръстникът. Подава го на кръстника с думите: "Езичник ми го даде, християнин ти го връщам", а кръстникът отговаря: "Амин!"

Трябва да се отчита, че кръстникът се сродява с кръщелника си и поема задълженията да се грижи за духовното му възрастване. От своя страна кръщелникът се задължава да отдава достойна почит на своя кръстник.

          КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КРЪСТНИКЪТ И КРЪЩЕЛНИКЪТ?
 Кръщението се извършва по всяко време, на всяко място и при всички обстоятелства. У нас е застъпено правилото Кръщението да се извършва в храма преди или след света литургия в кръщелен купел. В редки случаи (при болест) по необходимост Кръщението се извършва и вкъщи.
• Добре е преди Кръщението кандидатът да бъде изкъпан и да бъдат приготвени чисти дрехи за обличане. На някои места (например в Гърция е задължително) кръстените обличат бяла риза - символ на чистотата на душата след Тайнството.
• Кръстникът и кръщелникът (ако е възрастен) държат в ръцете си запалени свещи, знак на духовното просвещение и радост, присъстващите - също. По време на тайнството в храма трябва да се стои благоговейно, да не се реагира шумно, за да се разбере дълбокият смисъл на символите на тайнството.
• За да не създават проблеми, кръщаваните възрастни трябва да знаят, че пред св. купел си събуват обувките и чорапите, тъй като трябва да потопят краката си в купела.
• По традиция у нас при кръщенка се носят погачи, бонбони и пчелен мед. Добре е да се носят за освещаване кръстче, медалион и икона, които ще ползва кръстеният. На свещеника се подарява кърпа за лице и сапун, а с друга кърпа кръстникът обтрива своя кръщелник.
• За да няма суетене, всички формалности около кръщелното свидетелство се оформят преди кръщението. В края свещеникът само подписва документа.
• Когато кръщаваният е много болен, той се поръсва или облива със светена вода.

Българските храмове

С много любов и вяра са строени българските църкви. В тях и преди, и сега нашият народ в дни на изпитания е търсел и намирал утеха. Тук вярващи и невярващи усещат умиротворение и духовна сила, която им вдъхва увереност и подхранва мисълта за по-добро бъдеще.

St. Mathew 11:28