Православен Портал за Християнството

Православен Портал за Християнството

Духовният отец е светлината в живота на човека. Той е Божието присъствие в живота на всеки един. Никой човек не може да живее сам. Не може да измине самичък този живот. Защото оставен самичък, той може да вижда само онова, което се намира пред очите му. Докато има съществуващи неща, които той не ги вижда, не ги разбира. С други думи, това е немощта на човешката природа